SEKTOR PUBLICZNY

Oferta firmy SEVITEL dedykowana dla sektora publicznego, w tym m.in. szpitali, policji, urzędów, lotnisk cywilnych, obejmuje przede wszystkim zadania związane z budową i modernizacją systemów zasilania gwarantowanego.