WOJSKO

Firma SEVITEL, działając samodzielnie lub w konsorcjum, realizuje projekty dedykowane dla wojska, a w szczególności Sił Powietrznych.

W ramach umowy konsorcjum, SEVITEL uczestniczył m.in. w projekcie opracowania dokumentacji technicznej, wykonania, przeprowadzenia badań i wprowadzenia do eksploatacji systemu precyzji bombardowania i strzelania na poligonie „JAGODNE”.

Od 2012 roku SEVITEL bierze również udział w projekcie realizowanym na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce”. System ma zapewnić prowadzenie ćwiczeń, w tym przede wszystkim strzelań bojowych, przy pełnym monitoringu (w czasie rzeczywistym) obiektów/miejsc objętych systemem.

Działając samodzielnie SEVITEL, m.in. opracowywał dla Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę rozdzielni 400/230V RG i zabudowę zespołu prądotwórczego o mocy 400 kVA wraz ze wszystkimi niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami oraz do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.