Przejdź do

Compliance

Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony
sygnalistów. COMPLIANCE - w praktyce oznacza
zgodność z istniejącymi przepisami prawnymi.

Spółka Sevitel wprowadzając do swojej działalności model compliance, nie tylko zobowiązuje się do stosowania określonych rozwiązań. To szeroko zakrojony system etyczny działający na bardzo wielu płaszczyznach.

System ten ma zapewnić, że firma będzie funkcjonowała zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie naszego przedsiębiorstwa ma chronić zarówno naszych kontrahentów jak i nas samych przed odpowiedzialnością karną, karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z np. naruszenia przepisów prawa.

Wdrożona w Sevitel Sp. z o.o. procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów ma na celu umożliwienie pracownikom dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie osobom dokonującym zgłoszenia właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonanym zgłoszeniem.

Procedura stanowi część wdrożonego przez SEVITEL Sp. z o.o., wewnętrznego systemu zachowania zgodności i wspiera Zarząd Spółki w prowadzeniu działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi, zasadami etyki i poszanowania różnorodności a także w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.