DOTACJE NA INNOWACJE

Jest nam niezmiernie miło poinformować o uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pt. "Opracowanie i uruchomienie produkcji ręcznych analizatorów gazowych o budowie modułowej z wykorzystaniem nowej generacji detektorów o obniżonym poborze mocy w wykonaniu iskrobezpiecznym".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Opracowanie i uruchomienie produkcji ręcznych analizatorów gazowych o budowie modułowej z wykorzystaniem
nowej generacji detektorów o obniżonym poborze mocy w wykonaniu iskrobezpiecznym"

nr UDA-RPSL.01.02.03-00-199/09-01

Nazwa Beneficjenta: CSTiT SEVITEL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 777 140.00 zł

Wartość dofinansowania: 229 200.00 zł

Okres realizacji: marzec 2010 - wrzesień 2011Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl