Przejdź do

Elektroenergetyka i Automatyka

DZIAŁ ELEKTROENERGETYKI I AUTOMATYKI

 

1. Struktura:

a. Pracownia Projektowa EiA.

b. Zespół Automatyki Przemysłowej.

c. Zespół Robót Montażowych EiA.

d. Zespół Robót Montażowych Mechaniki.

 

2. Profil:

a. Pracownia Projektowa EiA.

Oferuje opracowanie kompleksowych projektów branży elektrycznej i automatyki (obejmujące sieci nN i SN, rozdzielnice nN i SN, systemy monitoringu, wizualizacji
i sterowania, SOT), ponadto projektów wielobranżowych (architektura, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne wod-kan, HVAC), w tym projektów budowlanych wraz
z uzyskaniem wszelkich koniecznych zgód i decyzji administracyjnych.

Projektanci posiadają wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie potwierdzone i podparte uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w projektowaniu instalacji zarówno w obiektach przemysłu ciężkiego, górnictwie (m.in. rudy metali, węgiel), przemysłu lekkiego, jak również w obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych.

Projekty techniczne opracowane w oparciu o najnowsze rozwiązania producentów krajowych i zagranicznych.

Wszelkie prace projektowe są uzupełnione o wykonanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowej – zgodne z przyjętymi zasadami kosztorysowania w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych oraz analizę indywidualną (w przypadku szczególnych rozwiązań).

 

b. Zespół Automatyki Przemysłowej.

Oferuje kompleksowe rozwiązania programowe i sprzętowe przeznaczone
do sterowania i monitorowania procesów technologicznych zarówno całych zakładów przemysłowych jak również dedykowanych autonomicznych aplikacji.

Proponowane rozwiązania systemowe SCADA oparte są o sprzęt i oprogramowanie wiodących światowych producentów, posiadają otwartą architekturę umożliwiającą nieograniczoną rozbudowę, a także elastyczne i wydajne dopasowanie funkcjonalności systemów do potrzeb klienta. Elastyczność tworzonych systemów pozwala na wykorzystanie istniejących u klienta podzespołów oraz infrastruktury teleinformatycznej.

 

c. Zespół Robót Montażowych EiA.

Odpowiada za realizację zadań inwestycyjnych – w tym pod klucz – w oparciu o projekty własne oraz innych biur projektowych, pozyskane w toku prowadzonych postepowań przetargowych.

Wykwalifikowana kadra kierownicza, posiadająca stosowne uprawnienia – w tym budowlane bez ograniczeń oraz dozorowe w myśl przepisów prawa geologicznego i górniczego – zapewnia profesjonalny nadzór nad wykonawstwem, zaś doświadczona kadra pracownicza gwarantuje niezawodne i terminowe wykonanie wszelkich robót budowlanych, montażowych oraz modernizacyjnych zarówno branży elektrycznej i automatyki oraz pozostałych branż.

Otwartość na wspólne działanie z kontrahentami celem uzyskania optymalnych rozwiązań pozwala na realizację najbardziej nietypowych zadań.

 

d. Zespół Robót Montażowych Mechaniki.

Oferuje nadzór nad wykonawstwem oraz montaże konstrukcji stalowych (podpór, wsporników, słupów, belek, itp.) spawanych lub skręcanych a także rurociągów spawanych lub skręcanych o różnych średnicach. Roboty realizowane są zarówno na powierzchni, a przede wszystkim w wyrobiskach, komorach i szybach zakładów górniczych w oparciu o wykwalifikowany i doświadczony personel górniczy przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu oraz z konstrukcji prefabrykowanych w ramach kapitałowych możliwości produkcyjnych (Energomontaż Świętochłowice Sp. z o.o.).

Dodatkowo montaże instalacji wodnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza, itp.

 

3. Przykładowe realizacje.

 • budowy, przebudowy budynków rozdzielń,
 • montaże i wymiany rozdzielnic nN i SN, w ramach obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • modernizacje rozdzielnic celkowych SN, w ramach obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • gospodarka kablowa (kable siłowe, sterownicze, transmisyjne) wraz z przygotowaniem tras, w tym również budowa estakad kablowych,
 • montaże i wymiany transformatorów,
 • implementacja systemów sterowania, monitoringu (technologicznego i CCTV),
 • implementacja systemów ochrony technicznej SOT,
 • budowy, przebudowy i modernizacje pompowni głównego odwadniania oraz głębinowych – w zakresie mechaniki, elektryki i automatyki.

 

4. Główni kontrahenci.

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kogeneracja S.A. (PGE Energia Ciepła S.A.),
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Polska Grupa Górnicza S.A.,
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • Tauron Wydobycie S.A.

 

5. Wiodący dostawcy urządzeń i aparatury.

 • ABB,
 • ASTOR,
 • EATON,
 • Elektrometal Energetyka S.A.,
 • Schneider Electric,
 • SIEMENS,
 • WAGO,
 • ZPUE S.A.

 

Kontakt w sprawie oferty z zakresu eletroenergetyki i automatyki:

Jacek Jakoktochce
Jacek Jakoktochce
Dyrektor Techniczny Działu Elektroenergetyki i Automatyki

Nasi partnerzy:

GUIDO
JSW SA
Wieliczka
KGHM
Bogdanka