AKTUALNOŚCI

Porozumienie Inwestycyjne
z Heilongjiang Zhongzilongkong Energy- Saving Technology Development Co., Ltd

Dnia 27 października 2014 roku SEVITEL Sp. z o.o., wspólnie z firmami SYBET Sp. z o.o. oraz ROOTTEL Sp. z o. o., podpisał porozumienie inwestycyjne z chińską spółką Heilongjiang Zhongzilongkong Energy - Saving Technology Development Co., Ltd..

Wspólnym zamiarem obu Stron jest prowadzenie działalności na terenie Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w kopalniach węgla.

Investment Agreement
with Heilongjiang Zhongzilongkong Energy- Saving Technology Development Co., Ltd

On 27th of October 2014, the investment agreement was concluded between SEVITEL Sp. z o.o., SYBET Sp. z o.o., ROOTTEL Sp. z o.o. and Heilongjiang Zhongzilongkong Energy - Saving Technology Development Co., Ltd..

The common intention of the Parties is conducting business in the People’s Republic of China in the scope of environment protection and safety in coal mine business.