AKTUALNOŚCI

13 lutego bieżącego roku w Krakowie odbyło się Seminarium pt.„Nowy sposób ewidencji materiałów wybuchowych i środków strzałowych w zakładach górniczych obowiązujący od dnia 5 kwietnia 2015 roku zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE”.

Organizatorami Spotkania byli Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych i Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Seminarium adresowane było do przedstawicieli zakładów górniczych, kamieniołomów, firm wyburzeniowych oraz innych przedsiębiorstw stosujących materiały wybuchowe i środki strzałowe. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele wojewodów ze sztabów kryzysowych.

Podczas Seminarium zostały zaprezentowane rozwiązania systemowe i urządzenia do elektronicznego odczytu i archiwizacji kodów znajdujących się na środkach strzałowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Elektronicznej Ewidencji Materiałów Strzałowych TRYTON oferowanym przez firmę SEVITEL.

SEVITEL proponuje kompleksowe, intuicyjne rozwiązanie sprzętowe i programowe dla małych i dużych firm, łatwe do implementacji, już wdrożone i działające w wielu zakładach przemysłowych.

>>Link do Prezentacji Systemu Tryton<<