AKTUALNOŚCI

W dniach 3–5 lutego 2015 roku w Warszawie miało miejsce spotkanie poświęcone omówieniu warunków współpracy firm SEVITEL Sp. z o.o., SYBET Sp. z o.o. i ROOTTEL Sp. z o.o. z chińską spółką Heilongjiang Zhongzilongkong Energy - Saving Technology Development Co., Ltd..

W spotkaniu obok przedstawicieli partnerskich firm udział wzięli pan Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i pan Tomasz Zjawiony, V-ce Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W delegacji chińskiej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta Harbin, z burmistrzem panem Song Xibin.

Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie inwestycyjne pomiędzy firmami SEVITEL Sp. z o.o., SYBET Sp. z o.o. i ROOTTEL Sp. z o.o. oraz Heilongjiang Zhongzilongkong Energy - Saving Technology Development Co., Ltd.., potwierdzające zamiar prowadzenia działalności na terenie Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w kopalniach węgla.