AKTUALNOŚCI

Medal konkursu „Produkt Roku 2015”

Z dumą informujemy, że „Kompleksowy System Wspierania Akcji Ratowniczej SWAR” opracowany przez SEVITEL Sp. z o.o. we współpracy z firmami Roottel Sp. z o.o. i Sybet Sp. z o.o. został wyróżniony medalem oraz dyplomem w konkursie „Produkt Roku 2015”, w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa”, organizowanym przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie”. Patronami X edycji konkursu byli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Kompleksowy System Wspierania Akcji Ratowniczej SWAR w rejonach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem jest innowacyjnym w skali w skali światowej rozwiązaniem dedykowanym dla akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych.

System zapewnia funkcje:

  • bezprzewodowej łączności głosowej i identyfikacji,
  • wspomagające bezpieczeństwo zespołu ratowniczego (monitoring temperatury ciała, bezruchu, lokalizacji),
  • mobilnego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego,
  • bezprzewodowych pomiarów parametrów atmosfery,
  • przekazu obrazów z kamer wizyjnych lub termowizyjnych.

Rozwiązanie współpracuje ze specjalizowanymi systemami: SAT opartym na centralach telefonicznych kopalń, SMP-NT/SV, THOR-S, HESTIA i AZRP.