Przejdź do

Polityka jakości

W Sevitel Sp. z o.o. wdrożono Zintegrowany System Zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną.

Aktualnie posiadamy certyfikaty potwierdzające, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

  • Projektowanie,
  • Produkcja,
  • Montaż i serwis systemów telekomunikacji i telemetrii,
  • Montaż i serwis układów i urządzeń elektroenergetycznych,
  • Montaż i serwis automatyki i mechaniki w obiektach przemysłowych i górniczych, w tym w strefach zagrożonych wybuchem,
  • Usługi budowlane.

Certyfikaty zostały wydane przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikowany system potwierdza spełnienie przez Spółkę wymagań określonych normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie systemu zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
  • PN-ISO 45001:2018 – systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Firma SEVITEL Sp. z o.o. jako podmiot wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, wykonując obowiązek udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, wynikający z art. 22a ustawy o odpadach z dnia 12 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) informuje, że korzysta z pomocy de minimis, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

 

Kontakt w sprawie polityki jakości:

Barbara Illg
Barbara Illg
Specjalista ds. Obsługi Materiałów Zastrzeżonych i Ochrony Danych Osobowych