POLITYKA JAKOŚCI


Firma SEVITEL prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, instalacji, montażu i serwisu systemów łączności, telekomunikacji, telemetrii, zasilania, geofizyki, a także lokalizacji personelu, logistyki materiałów i sprzętu. Wykonujemy również kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, serwisu i remontów systemów bezpieczeństwa górniczego, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej, telefonii iskrobezpiecznej, urządzeń gazometrycznych oraz innych przyrządów przeznaczonych do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów atmosfery kopalnianej w zakładach górniczych.
Firma SEVITEL pragnie być wiodącym krajowym dostawcą wyrobów i usług w ramach określonego profilu działalności, dążąc do optymalnego zaspokajania szeroko rozumianych potrzeb bezpieczeństwa zakładów branży górniczej oraz innych Klientów oczekujących podobnych rozwiązań.

Nasze priorytety i filozofię działania odzwierciedla motto: „Nasza technologia, Twoje bezpieczeństwo”.
Renomę firmy SEVITEL tworzymy dostarczając produkty i usługi na poziomie oczekiwanym przez Klientów. Zarząd firmy i jej personel, profesjonalnie przygotowany do zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów Klientów, stanowią gwarancję, że przedstawiona oferta spełnia w równym stopniu wymagania jakościowe, jak i oczekiwania handlowe Klienta.
Udział w Centrum Naukowo-Przemysłowym EMAG, współpraca z jednostkami naukowymi i firmami o uznanej renomie w branży górniczej, pozwalają na stworzenie szerokiej oferty asortymentowej, a także gwarantują wysoką jakość i innowacyjność wyrobów i usług. Partnerska współpraca ze sprawdzonymi Dostawcami gwarantuje terminowość i niezawodność realizacji zleceń.
Naszą strategię realizujemy w ramach wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, natomiast produkcję urządzeń iskrobezpiecznych w oparciu o normę EN 13980:2001.
Dla zapewnienia rozwoju firmy SEVITEL i doskonalenia prowadzonych działań zostały wyznaczone cele dotyczące jakości, ukierunkowane na:
  • kompleksową obsługę Klienta,
  • budowę i utrzymanie długofalowych, partnerskich relacji z Klientami, Partnerami i Dostawcami,
  • współpracę z uznanymi ośrodkami i dostawcami myśli technicznej oraz innowacyjnych rozwiązań,
  • ciągłe doskonalenie oferty wyrobów i usług,
  • sprawne i efektywne zarządzanie zasobami znajdującymi się w dyspozycji firmy.
Jako Prezes Zarządu stwierdzam, że przyjęta w firmie SEVITEL polityka jakości jest znana, akceptowana i realizowana przez każdego zatrudnionego, a ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością regularnie poddawany jest przeglądowi w celu weryfikacji jego przydatności oraz możliwości dalszego doskonalenia.
Prezes Zarządu