IMS-1Iskrobezpieczny Metanomierz Stacjonarny IMS-1 jest urządzeniem przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia metanu w atmosferze w zakresie od 0 – 100% w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Metanomierz IMS-1 wyposażony jest w dwa wyjścia wyłączające z niezależnie ustanowionymi progami działania, dzięki czemu możliwe jest automatyczne wyłączenie energii elektrycznej w przypadku przekroczenia stężeń dopuszczalnych. Urządzenie wyposażone jest również w dwa wejścia dwustanowe pozwalające na odczyt zewnętrznych sygnałów wyłączających.
Zakres pomiarowy: 0 – 100% CH4 w dwóch podzakresach
detektor pelistorowy 0 – 5% CH4
detektor termokonduktometryczy 5 – 100% CH4
Czas odpowiedzi T90: mniej niż 5 s
Zasilanie: linia telemetryczna lub bateria akumulatorów
4.5V/850 mAh (max > 1h)
Wyjścia wyłączające: dwa izolowane galwanicznie z niezależnie ustawianymi progami zadziałania
Wejścia dwustanowe: dwa izolowane galwanicznie, współpracujące z beznapięciowymi stykami z kontrolą zwarcia linii
Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ + 40°C Standard MODBUS RTU
Zakres wilgotności względnej: 0 – 95% (bez kondensacji)
Wymiary gabarytowe: 150x90x70 mm
Waga: ok.3,5 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I

  • Karta katalogowa