SKAR
System łączności SKAR jest nowoczesnym, wysokiej klasy powierzchniowym rozwiązaniem przeznaczonym do kierowania akcją ratowniczą. System SKAR jest dedykowany dla dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim kopalń, wymagających obsługi nawet do kilkudziesięciu stanowisk nadzoru i kierowania akcją ratowniczą, zlokalizowanych w różnych częściach zakładu lecz stanowiących jednolitą całość.

Podczas codziennej pracy w trybie czuwania, system łączności SKAR jest wykorzystywany jako centrala dyspozytorska, co pozwala na stałą kontrolę jego stanu technicznego.

Elastyczna konfiguracja systemu SKAR oraz jednorodna i kompletna platforma IT współpracująca z technologiami VoIP, GSM, POTS oraz ISDN, sprawiają że System Kierowania Akcją Ratowniczą SKAR jest produktem, który spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom łączności podczas kierowania akcją ratowniczą.

Elementy składowe systemu SKAR:
  • Centrala telefoniczna Slican CCT 1668/IP z systemowymi aparatami telefonicznymi i aparatami IP w rejonie I
  • Centrala telefoniczna Slican CXS w rejonie II
  • System nagrywania i archiwizacji rozmów
  • Stanowiska komputerowe do powiadamiania uczestników akcji
  • Urządzenia peryferyjne Multi Audio i Multi Switch
  • Systemowe, indywidualne urządzenia do nasłuchu prowadzonych rozmów w trybie głośnomówiącym i dyskretnym
  • Aparaty sztabowe systemu łączności ratowniczej UŁR-AS
  • SMS-owy system powiadamiania o akcji ratowniczej
  • Wirtualna tablica informacyjna powiadamiania o akcji ratowniczej


Elementy składowe systemu SKAR:

SMS-owy system powiadamiania o akcji ratowniczej
Aplikacja wysyłająca wiadomości SMS o statusie „PILNA” do zdefiniowanej grupy osób. Wiadomości wysyłane są co 10 minut, do momentu potwierdzenia odebrania powiadomienia. Na ekranie monitora (wirtualnej tablicy) dyspozytora ruchu wyświetlana jest informacja o aktualnym stanie powiadamiania. Dyspozytor ma również możliwość ręcznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

System nagrywania rozmów
Zintegrowany system nagrywania rozmów umożliwiający nagrywanie wszystkich rozmów prowadzonych przez Dyspozytora i Sztab Akcji oraz rozmów z aparatów UŁR. Rozmowy są nagrywane na dysku twardym w rejestratorze rozmów i archiwizowane na serwerze nagrań. Informacja głosowa o nagrywaniu rozmowy odtwarzana jest przed zrealizowaniem połączenia.

System odsłuchowy
System indywidualnych, dyskretnych urządzeń do nasłuchu, pracujących w wydzielonej sieci LAN, pozwalający na podłączenie nasłuchu do 8 źródeł audio (źródło z UŁR, aparat KAR i inne sygnały audio). Nasłuch możliwy jest przez dowolną liczbę odbiorników audio, zlokalizowanych w dowolnych miejscach zakładu (po podłączeniu ich do wydzielonej sieci LAN).
System sterowania peryferiami
System umożliwiający m.in. załączanie transparentów informujących o rozpoczęciu akcji ratowniczej.

Do każdego z wymienionych modułów załączone są aplikacje pozwalające na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Brak cerftyfikatów

  • Karta katalogowa