MCO - DWUZAKRESOWY CZUJNIK DO KONTROLI ZAWARTOŚCI TLENKU WĘGLA W ATMOSFERZE


Cechy urządzenia:

  • duża dokładność pomiaru
  • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
  • odporna na korozję i udary obudowa
  • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową


Zakres pomiarowy:

0÷200 ppm CO,

0÷1000 ppm CO

Błąd pomiaru: dla podzakresu 0÷200 ppm CO: ± 5 ppm CO dla podzakresu 0÷1000 ppm CO: ± 25 ppm CO
Czas odpowiedzi T90: maks. 60 s
Czas odpowiedzi T20: maks. 20 s
Zakres temperatur pracy: -10° C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Sygnał wyjściowy:

napięciowy, zakres 0.4÷2 V

niezależne wyjścia dla każdego z zakresów pomiarowych

Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 045
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/IIB T4
Przewietrzenie komory: dyfuzyjne
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Brak cerftyfikatów
Brak załączników