MHT - CZUJNIK DO POMIARU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA


Cechy urządzenia:

  • duża dokładność pomiaru
  • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
  • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
  • odporna na korozję i udary obudowa
  • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową


Zakres pomiarowy:

-20 ÷ +40°C

0÷95% wilgotności względnej

Błąd pomiaru:

Błąd pomiaru temperatury±1°C

Błąd pomiaru wilgotności względnej ±3%

Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Zasilanie:

7,5 ÷ 16 V DC

z zewnętrznego obwodu iskrobezpiecznego kategorii „ia”

Sygnał wyjściowy:

napięciowy, zakres 0.4÷2 V

niezależne wyjścia dla każdego z zakresów pomiarowych
Oznaczenie: I/II M1/ZG EExia I/IIB T4
Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 045
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/ZG EExia I/IIB T4
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Brak cerftyfikatów
Brak załączników