MCH - CZUJNIK DO KONTROLI ZAWARTOŚCI METANU W ATMOSFERZE


Cechy urządzenia:

  • duża dokładność pomiaru
  • kalibracja za pomocą dołączanej klawiatury
  • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
  • odporna na korozję i udary obudowa
  • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową


Zakres pomiarowy:

0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 0÷100% CH4

Błąd pomiaru:

1) dla podzakresu 0÷5% CH4

± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartość wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

Czas odpowiedzi T90: maks. 8 s
Czas odpowiedzi T20: maks. 6 s
Zakres temperatur pracy: -10°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Zasilanie:

7,5 ÷ 16 V DC

z zewnętrznego obwodu iskrobezpiecznego kategorii „ia”

Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 072
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II (CH4)
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Brak cerftyfikatów
Brak załączników