DSI - SEPARATOR SYGNAŁÓW DWUSTANOWYCH Z DIAGNOSTYKĄ LINII WEJŚCIOWYCH


Separator przeznaczony jest do pracy w kopalnianych systemach sterowania oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest współpraca z urządzeniami pracującymi w strefach zagrożonych wybuchem.Urządzenie zapewnia galwaniczną separację obwodów sterujących od sterowanych zgodną z wymogami iskrobezpieczeństwa, oraz bieżącą kontrolę parametrów linii wejściowych z wyróżnieniem następujących stanów zwarcia, przerwy (tylko UKO), styku zamkniętego, styku otwartego.

Wszystkie stany pracy sygnalizowane są przy użyciu diod świecących.

Separator DSI-01 jest przystosowany do zasilania z linii zasilająco - transmisyjnej.Dzięki niskiemu poborowi mocy może on korzystać z linii wspólnie z jednym urządzeniem typu centralka , metanomierz itp. W tym celu nalezy zapewnic szeregowe połączenie tych urządzeń.

Wejścia separatora przystosowane są do współpracy z liniami iskrobezpiecznych UKO bądź IZZO. Do jego wyjść mogą być podłączone zarówno obwody iskrobezpieczne jak i nieiskrobezpieczne o napięciu roboczym do 230VAC

Cechy urządzenia:

 • Zapewnia galwaniczną separację obwodów sterujących od sterowanych
 • Kontrolę parametrów linii wejściowych z wyróżnieniem następujących stanów:
  • zwarcia
  • przerwy (tylko UKO)
  • styku zamkniętego
  • styku otwartego
 • Wejścia Separatora przystosowane są do współpracy z liniami iskrobezpiecznych typu UKO bądź IZZO
 • Przystosowany do zasilania z linii zasilająco – transmisyjnej


Zakres temperatur pracy: -20°C do 40°C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 98%
Oznaczenie: | M1 Ex ia |
Zasilanie z pętli o stabilizowanym prądzie: I=(30÷43)mA
Zakres napięć w pętli prądowej: U=(7÷56)V
Parametry iskrobezpieczne wejścia zasilającego: U=60V, I=50mA
Typ obslugiwanych linii wejściowych:

IZZO - z diodą kontrolną obwodu

UKO - z diodowo-rezystancyjną kontrolą obwodu

Maksymalna rezystancja linii wejściowej: 200 Ohm
Prąd wyjściowy w stanie awarii: 37,6 mA
Napięcie wyjściowe w stanie awarii: 7,14 V
Typ wyjścia:

Mechaniczny styk beznapięciowy

Mechaniczny styk z szeregową diodą

Maksymalne napięcie robocze: 230V AC
Maksymalny prąd: 1A
Liczba wejœœœœœœśc: 4
Liczba wyjśc: 4
Wymiary: 171x160x103mm
Waga: 3,8 kg
Stopień ochrony obudowy: IP54
Brak cerftyfikatów
Brak załączników