IMA-1


Iskrobezpieczny Modem Analogowy IMA-1 jest urządzeniem pozwalającym na przesyłanie danych cyfrowych w standardach RS-485 lub RS-422 na duże odległości z wykorzystaniem linii telemetrycznej.

Maksymalna odległość, na którą może odbywać się transmisja danych zależy od parametrów linii telemetrycznej i wynosi do 10 km, przy transmisji z maksymalną prędkością wynoszącą 33 600 bps.

Aktualna prędkość transmisji jest automatycznie dostosowywana do stanu kanału transmisyjnego w celu zapewnienia niezawodnego przesyłu danych.

Uniwersalna budowa Iskrobezpiecznego Modemu Analogowego IMA-1 pozwala na stosowanie go zarówno do transmisji pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w strefie zagrożonej wybuchem, jak i ze stacji powierzchniowej do urządzeń dołowych.

Zasilanie Iskrobezpiecznego Modemu Analogowego IMA-1 odbywa się przez niezależną dwuprzewodową linię. W zależności od miejsca montażu urządzenie zasilane jest przez zasilacz iskrobezpieczny (montaż urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem) lub nieiskrobezpieczny zasilacz prądu stałego (montaż poza strefą zagrożoną wybuchem).Maksymalna prędkość transmisji danych:
33 600 bps
Standard transmisji: ITU-T V.34
Zasilanie: 12 V, max 120 mA DC
Wejścia / wyjścia transmisji: transmisja modemowa – linia telefoniczna (maksymalna długość linii transmisyjnej 10 km)
transmisja szeregowa – RS-485/422
Zakres temperatur pracy: 0°C ÷ + 40°C
Zakres wilgotności względnej: 0 – 95% (bez kondensacji) Standard MODBUS RTU
Wymiary gabarytowe: 45x75x107,5 mm
Waga: ok. 210 g
Stopień ochrony obudowy: IP 20
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma 0°C ? Ta ? +40°C
I (M1) [Ex ia Ma] I

  • Karta katalogowa