WSO
WSO jest systemem ostrzegania załogi o istniejących zagrożeniach naturalnych – wentylacyjnych wodnych i pożarowych, a także o zagrożeniach związanych z prowadzonymi pracami przygotowawczymi, pracą lub awariami urządzeń.

Głównym elementem służącym do informowania załogi o zagrożeniach jest zespół urządzeń sygnalizacji optycznej oparty na transparentach alfanumerycznych. Transparenty są zabudowane w wyrobiskach podziemnych kopalń, przy dojściach załogi do szybów zjazdowych, w miejscach odpraw załóg górniczych, itp.

Podstawowe urządzenia systemu WSO:
 • Mikroprocesorowa Stacja Pogodowa MSP-1
 • Serwer Synchronizacji Czasu SSC-2
 • Tablice informacyjne powierzchniowe
 • Tablice informacyjne dołowe
 • Moduły zasilająco transmisyjne typu MZT-10/60 M
 • Konwertery Transmisji Modemowej KTM-1
 • Komputerowe stanowisko do edycji tekstów i sterowania tablicami

System WSO może działać jako autonomiczny system dedykowany wyłącznie do pomiaru aktualnego stanu atmosfery i prezentacji informacji o warunkach atmosferycznych. Może również stanowić istotny element systemów bezpieczeństwa w połączeniu z systemami gazometrii, wentylacji i alarmowo-rozgłoszeniowymi (np. SMP-NT, SAT).

Tablice informacyjne dostępne są w następujących wykonaniach:
 • Tablice zewnętrzne: wykonane z materiałów odpornych na trudne warunki atmosferyczne, instalowane zazwyczaj na zewnątrz budynków, w nadszybiach szybów wentylacyjnych, itp.
 • Tablice wewnętrzne: przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach sztabu akcji, dyspozytorniach, itp.
 • Tablice dołowe: spełniające normy iskrobezpieczeństwa, przeznaczone do zabudowy w wyrobiskach podziemnych kopalń.

W wersji podstawowej system WSO współpracuje z transparentami pracującymi w wyrobiskach podziemnych kopalń. W wersji bardziej rozbudowanej system może być wykorzystany również do współpracy z urządzeniami pracującymi na powierzchni.

Oprogramowanie dedykowane do sterowania tablic pozwala na edycję tekstów wyświetlanych na transparentach w trybie bieżącej edycji lub automatycznym. W trybie automatycznym wyświetlany jest bieżący czas zsynchronizowany przez serwer czasu SSC-2, aktualne ciśnienie barometryczne na powierzchni kopalni pobierane ze stacji MSP-1 oraz trendy zmian tego ciśnienia, a także skorelowane z nimi komunikaty o zniżkach barometrycznych i zagrożeniach związanych ze zmianami.

Dołowy Transparent Iskrobezpieczny:

Dołowy Transparent Iskrobezpieczny DTI-1 jest przeznaczony do wyświetlania komunikatów ostrzegawczych lub informacyjnych. Komunikaty mogą być wyświetlane w trzech możliwych kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym.

Wyświetlacz DTI-1 może pracować jako urządzenie autonomiczne lub z wykorzystaniem łącza szeregowego RS485.

W trybie autonomicznym prezentowane są zaprogramowane w wyświetlaczu teksty (zgodnie z ustawieniami wewnętrznych przełączników oraz stanem wejść cyfrowych). Podczas pracy z wykorzystaniem łącza szeregowego treść komunikatu przesyłana jest do wyświetlacza z zewnętrznego sterownika.

Zasilanie: 10.8 – 15V DC, 65 mA
Wyświetlacz:d LED, 48 c x 8 diod o średnicy 5mm
kolory: czerwony, zielony, żółty
Wejścia cyfrowe: 2 konfigurowalne wejścia obsługujące wyjścia 2-stanowe z diodą lub rezystancyjne
Interfejs komunikacyjny: RS485 (half duplex), 9600 8-N-1
Wyjście przekaźnikowe: 30V DC, 0,5A Standard MODBUS RTU
Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 95% (bez kondensacji)
Wymiary: 710 x 220 x 52 mm
Waga: 6,5 kg
Stopień ochrony budowy: IP 67
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma

 • Karta katalogowa