SCADA „NEMESIS”


System „NEMESIS” to kompleksowa synoptyka Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze umożliwia operatorowi łatwy nadzór nad całym procesem produkcyjnym. Szczegółowa wizualizacja każdego urządzenia pozwala śledzić stan wszystkich zabezpieczeń, a w razie awarii łatwo ustalić przyczynę zatrzymania i ponownie uruchomić urządzenie. Monitorowanie parametrów elektrycznych urządzenia za pośrednictwem elektronicznych zabezpieczeń programowalnych znacznie ułatwia pracę obsłudze elektrycznej oraz pozwala w porę zapobiegać awariom napędów elektrycznych.

System „NEMESIS” stworzony został w oparciu o nowoczesne oprogramowanie „Proficy CIMPLICITY”.

Dzięki zastosowaniu niezawodnych kontrolerów przemysłowych oraz wieloletniemu doświadczeniu firmy SEVITEL Sp. z o.o. w przemyśle węglowym, udało się stworzyć system idealnie dostosowany do potrzeb górnictwa. Główną cechą niniejszego systemu jest pełna skalowalność oraz uniwersalność, a więc możliwość realizacji układów sterowania każdego typu: od sterowania maszynami, poprzez prowadzenie procesu produkcyjnego, w którym przeważają sygnały dyskretne, aż po sterowanie procesami analogowymi i wsadowymi wymagającymi ciągłej regulacji. Dla maksymalizacji niezawodności pracy układu istnieje możliwość zastosowania systemu gorącej rezerwacji. w załóg górniczych, itp.


Rys. 1. System „NEMESIS” – przykładowa plansza synoptyki ciągów technologicznych zakładu przeróbczego

Podstawowe zalety systemu „NEMESIS”:

 • przejrzysta wizualizacja – ekrany synoptyczne przygotowane na wzór schematów technologicznych,
 • czytelne informacje – stan pracy poszczególnych urządzeń prezentowany jest za pomocą kolorowych piktogramów,
 • łatwy, intuicyjny sposób nawigacji – nawigacja pomiędzy poszczególnymi ekranami odbywa się za pośrednictwem paska menu; dyspozytor natychmiast uzyskuje informacje na temat stanu danego urządzenia klikając w jego piktogram na ekranie.

Plansze wizualizacyjne systemu „NEMESIS” przygotowywane są tak, aby przedstawiać informacje w sposób wygodny dla operatora. Poszczególne ekrany prezentują pogrupowane urządzenia, przynależne do poszczególnych ciągów technologicznych.


Rys. 2. Synoptyka poszczególnych urządzeń technologicznych (np. przenośnika taśmowego).

Zaprojektowane ekrany synoptyczne systemu „NEMESIS” umożliwiają:

 • pełną diagnostykę urządzenia (kontrola stanu zabezpieczeń, w jakie wyposażone jest dany napęd),
 • zmianę trybów pracy – urządzenia mogą pracować w trybie sterowania z miejsca pracy, sterowania automatycznego z dyspozytorni oraz w trybie serwisowym – z wyłączeniem blokad na potrzeby prac remontowych,
 • zdalne sterowanie urządzeniem – operator ma możliwość zatrzymywania i uruchamiania poszczególnych urządzeń, z uwzględnieniem wszystkich zabezpieczeń oraz blokad technologicznych
 • sterowanie napędami – oprogramowanie daje operatorowi możliwość płynnego sterowania prędkością silnika przy współpracy z przemiennikami częstotliwości różnego typu, za pośrednictwem sygnałów analogowych np. 4-20mA; istnieje możliwość sterowania urządzeniami zarówno jednonapędowymi jak i dwunapędowymi,
 • pomiar wartości ciągłych – system umożliwia odwzorowanie położenia elementów urządzeń technologicznych, zasuw, poziomu mediów ciekłych i stałych.


System „NEMESIS” ponadto umożliwia pełną synoptykę pracy rozdzielnic elektrycznych w sieci elektroenergetycznej.

Transparentny podgląd pracy rozdzielnicy (np. nn) zapewnia:

 • sygnalizację punktów zasilających (transformatorów),
 • sygnalizację stanu wyłączników poszczególnych pól dopływowych i odpływowych (m.in. załączenie, wyłączenie, wysunięcie),
 • sygnalizację stanów alarmowych i/lub ostrzegawczych w oparciu o kontrolki błędów.

System „NEMESIS” opcjonalnie umożliwia wyłączanie (w określonych przypadkach załączanie) wybranych wyłączników (m.in. w polach dopływowych) z poziomu dyspozytorni.


Rys. 3. Synoptyka pracy rozdzielnic

Poza synoptyką pracy rozdzielnicy w sieci elektroenergetycznej system „NEMESIS” pozwala na realizację synoptyki pól rozdzielczych dopływowych i odpływowych. Ekrany synoptyczne rozdzielnic przygotowane są na kształt schematów ideowych lub wg koncepcji elewacji. W ten sposób można wykonać:

 • sygnalizację stanu wyłączników poszczególnych pól rozdzielczych,
 • kontrolę izometrów dla sieci IT,
 • sygnalizację kontroli doziemienia,
 • kontrolę błędów oraz ostrzeżeń zabezpieczeń programowalnych.

 • Rys. 4. Synoptyka pól rozdzielczych


  Rys. 5. Synoptyka elektronicznych zabezpieczeń programowalnych (dla wybranych urz. techn.).

  Synoptyka elektronicznych zabezpieczeń programowalnych umożliwia m.in.:

  • wizualizację błędów oraz ostrzeżeń,
  • podgląd konfiguracji nastaw zabezpieczeń,
  • prezentację wybranych wielkości mierzonych, m.in. pobór prądu na poszczególnych fazach, pojemność cieplną, asymetrię obciążeń poszczególnych faz,
  • wykres czasowy prezentujący wartości aktualne oraz archiwalne prądów fazowych,
  • status urządzenia (gotowość do pracy, czas pracy urządzenia).


Brak cerftyfikatów
Brak załączników