IMW-1


Iskrobezpieczny Moduł Wyświetlacza jest urządzeniem przeznaczonym do prezentacji danych w formie gra cznej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Moduł IMW-1 składa się z wyświetlacza LCD oraz klawiatury pełniącej rolę interfejsu użytkownika. Moduł może znaleźć zastosowanie w wizualizacji, sterowaniu i automatyzacji procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Moduł IMW-1 może współpracować z urządzeniami pracującymi w popularnych standardach transmisji danych:
  • CAN (2 porty),
  • RS-485 (2 porty),
  • 10/100Mbps Ethernet (1 port).
Obsługa popularnych standardów transmisji umożliwia łatwą implementację modułu wyświetlacza w istniejących systemach przemysłowych. Dodatkową zaletą jest w pełni kon gurowalne oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta IMW-1 powinien być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP-54. W przypadku pracy w strefach zagrożonych wybuchem, zasilanie modułu powinno być zrealizowane za pomocą iskrobezpiecznego zasilacza.


Zasilanie:: 12 V DC
Interfejsy komunikacji:: Ethernet
CAN, RS-485
Zakres temperatur pracy: -10°C ÷ + 40°C
Zakres wilgotności względnej: 0 – 95% (bez kondensacji)
Wymiary: 200 x 245 x 60 mm
Waga: ok. 1kg
Stopień ochrony obudowy: IP 00
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma -10°C≤Ta≤ +40°C
Brak cerftyfikatów

  • Karta katalogowa