ZIROT


ZiROT to zasilacz iskrobezpieczny przeznaczony do zasilania iskrobezpiecznych obwodów systemów sterowania, diagnostyki i sygnalizacji w podziemnych wyrobiskach górniczych.Napięcie wejściowe 36 – 500 V, napięcie wyjściowe 12 lub 15 V oraz prąd wyjściowy1,5 A pozwalają na szeroki obszar zastosowania zasilacza. Charakterystyczną cechą zasilacza ZiROT jest stabilność i brak tętnień napięcia wyjściowego.

Zasilacz umożliwia monitorowanie i wizualizację jego parametrów pracy poprzez interfejs komunikacyjny RS485. Za pomocą tej magistrali istnieje również możliwość zdalnego wyłączenia zasilacza.

Opcjonalnie zasilacz może zostać wyposażony w wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są aktualne wartości napięć, prądów lub informacje o stanie urządzenia np. o przekroczonej wewnątrz temperaturze.

Zasilacz może być stosowany w rozproszonych systemach sterowania i monitorowania pracy maszyn w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem kategorii „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Brak cerftyfikatów
Brak załączników