ARP 2000


System służący do rejestracji i analizy drgań niskoczęstotliwościowych gruntu i budowli na obszarach zagrożonych wstrząsami górniczymi, tektonicznymi, komunikacyjnymi. Modułowa budowa systemu umożliwia realizację rozproszonych sieci pomiarowych, bezprzewodowa transmisja danych realizowana jest za pośrednictwem telefonii komórkowej GSM.Rodzaj czujników: akcelerometry piezoelektryczne firmy Bruel & Kjaer,
Liczba rejestrowanych składowych drgań: 3
Transmisja sygnałów od czujnika do koncentratora: cyfrowa
Maksymalna odległość czujników od koncentratora: 1 km
Synchronizacja podstawy czasu: zegar satelitarny GPS
Dynamika rejestracji i przetwarzania: 90 dB Standard MODBUS RTU
Pasmo rejestrowanych częstotliwości: (0.5 ÷100) Hz
Maksymalny zakres pomiarowy: (1000÷3000) mm/s2
Sposób transmisji: dane w systemie GSM
Szybkość transmisji: 9600 bitów
Brak cerftyfikatów
Brak załączników