IPECS MG 300


iPECS-MG to niezwykle wydajna, dająca się rozbudowywać i bogata w funkcje platforma, która integruje sieci mobilne oraz sieci typu PSTN i IP w Twojej firmie, rozszerzając możliwości biznesowe. Będąc systemem hybrydowym, iPECS-MG obsługuje kompletne rozwiązania wykorzystujące pojedyncze sieci IP, jak również zastosowania mieszane, z telefonami IP i cyfrowymi czy analogowymi. Firmy mogą dobrać idealne połączenie linii telefonicznych typu IP, cyfrowych, analogowych oraz DECT, w zależności od ich potrzeb czy możliwości odnośnie infrastruktury. iPECS MG umożliwia płynne przejście od technologii TDM do IP.


iPECS-MG to najbardziej przystępna droga do uzyskania:

 • platformy o wielu możliwościach, która wzbogaci Twoją działalność,
 • uproszczonych i dostosowanych do potrzeb użytkownika rozwiązań przeznaczonych dla biznesu,
 • dostępu do najnowszych standardów i technologii,
 • usług sieciowych IP dla rozproszonego środowiska biznesowego,
 • usług SIP trunking dla telefonii internetowej (ITSP),
 • oszczędności energii dla wymogów „Green IT",
 • usług startowych dla Unified Communication w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wiadomości głosowych i ujednoliconych usług przesyłania wiadomości,
 • rozwiązań dla biznesu dla większej mobilności,
 • rozwiązań konferencyjnych dla redukcji kosztów,
 • scentralizowanego zarządzania i aktualizacji


Zarządzanie przez WWW, połączenia szyfrowane TLS/SSL 1
Ilość magazynów (obudów) 3
Maksymalna ilość linii zewnętrznych (miejskich) sumarycznie 240
W tym: Linie analogowe zewnętrzne z funkcją prezentacji numeru FSK do 204
Łącze ISDN PRI(30B+D) do 8 traktów PRI (30B+D)
Łącze ISDN BRI(2B+D) do 68
Łącza VoIP (SIP Trunk) do 240 kanałów RTP
Maksymalna ilość numerów wewnętrznych sumarycznie 324
W tym: DKT- linie systemowe pracujące na jednej parze miedzianej do 324
SLT- linie analogowe pracujące na jednej parze miedzianej z funkcją prezentacji numeru FSK do 324
VoIP- Telefony systemowe IP LG-Ericsson model LIP-8000 do 324
VoIP- Telefony IP SIP do 324 (wymaga zakupu licencji na każdy telefon SIP)
DECT- telefony bezprzewodowe pracujące w systemie GAP do 192
S0- łącza wewnętrzne ISDN (2B+D) do 68
Ilość grup linii zewnętrznych 72
Ilość grup linii wewnętrznych z możliwością przypisania do 50 numerów w grupie. Grupy typu: dzwonienia dookólnego, dzwonienia wg zadanej kolejności, dzwonienia równoległego, kierowania dzwonienia do numeru który odebrał najmniej połączeń. 50
Ilość grup przejmowania połączeń „Call Pick-Up" z możliwością przypisania do 100 numerów wewnętrznych 50
Ilość grup ACD - Grupa numerów wewnętrznych z funkcjonalnością Cal Center (centrum telefoniczne) z możliwością przypisania do 50 numerów wewnętrznych . Statystyki, zarządzanie przez WWW. 50
Port LAN 10/100 interfejs sygnalizacyjny i administracyjny wykorzystywany do zarządzania, upgrade firmware i diagnostyki systemu 1
Port RS.232 interfejs diagnostyczny i transmisji danych np. danych taryfikacyjnych do zewnętrznego bufora 1
Port USB na module procesora umożliwia automatyczne pobierania aktualnej bazy oprogramowania w określonym przedziale czasu i magazynowanie jej jako kopii zapasowej oraz lokalny Upgrade firmware. 1
Port USB na module poczty i komunikatów głosowych umożliwia wykonanie lokalnej kopii zapasowej aktualnych, zachowanych wiadomości w skrzynce głosowej. 1 na module
Moduł komunikatów systemowych 4 kanały dostępu 30 min magazynowania komunikatów głosowych. Moduł dostępny na karcie procesora 1
Moduł komunikatów systemowych 8 kanałów dostępu 30 min magazynowania indywidualnych komunikatów głosowych AAIBE 3
Moduł poczty i komunikatów systemowych 8 kanałów dostępu 30 min magazynowania indywidualnych komunikatów głosowych 100 min magazynowania wiadomości w skrzynkach głosowych VMIB. Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych na przypisany adres e-mail z informacją o połączeniu (numer/data/czas) oraz załącznikiem wav. Indywidualnie dla każdego z użytkowników 3
System IVR (Interaktywna obsługa Klienta) z możliwością rozbudowy typu „drzewo", pełny zakres menu od 0 do 9 z możliwością przekierowania wywołań również na numer zewnętrzny. do 70 poziomów
Wewnętrzny bufor rekordów SMDR (taryfikacyjnych) 5000 rekordów
Tenant / Podnajemca. Możliwość wydzielenia podnajemców numeracji wewnętrznej w systemie z zachowaniem indywidualnych scenariuszy programowania. 5
Paging wewnętrzny - system rozgłoszeniowy na telefonach systemowych seria LDP-7000 oraz IP seria LIP-8000 30 grup rozgłoszeniowych
Paging zewnętrzny - system rozgłoszeniowy z wykorzystaniem złącza RCA „Cinch" dla zewnętrznego systemu nagłośnieniowego lub radiowęzła 1 grupa rozgłoszeniowa
Złącze RCA „Cinch" jako wejście zewnętrznego źródła muzyki na oczekiwaniu 1
Wewnętrzna systemowa muzyka na oczekiwaniu 13 motywów muzycznych
Wewnętrzna indywidualna muzyka na oczekiwaniu wgrywana na kartę komunikatów głosowych. 1
Indywidualna książka telefoniczna dla każdego z numerów wewnętrznych z możliwością wpisania numeru do 32 cyfr do 50 pozycji
Systemowa książka telefoniczna z możliwością wpisania numeru do 32 cyfr 2000 pozycji
Historia połączeń (Call Log) wychodzących, przychodzących, nieodebranych. Indywidualna dla każdego z telefonów systemowych seria LDP-7000 oraz IP seria LIP-8000 100 pozycji
Wbudowany moduł telekonferencji umożliwiający zestawienie połączeń głosowych w tym samym czasookresie. do 13 uczestników
W tym: Indywidualne telekonferencje realizowane z telefonów systemowych seria LDP-7000 i IP seria LIP-8000 oraz telefonów analogowych do 13 uczestników
Pokój telekonferencyjny z możliwością wdzwonienia się z zewnątrz i dołączenia do telekonferencji z wykorzystaniem kodu autoryzacji. W jednym pokoju może znajdować się do 13 uczestników. 9
Grupy telekonferencyjne z możliwością automatycznego wydzwonienia do 12 numerów, uczestników telekonferencji. Do grupy telekonferencyjnej można przypisać numery wewnętrzne jak również numery zewnętrzne. 10
Mobile Extension (numer zewnętrzny przypisany do numeru wewnętrznego) funkcja ta umożliwia równoczesne przekierowanie dzwonienia z numeru wewnętrznego na zdefiniowany numer zewnętrzny np.: telefon komórkowy. Dla każdego z numerów wewnętrznych można przypisać 2 (dwa) indywidualne numery zewnętrzne
Sieciowanie systemów (central) z tranzytem połączeń w oparciu o łącza ISDN (QSIG) lub VoIP (H323) do 250 systemów (wymaga zakupu jednej licencji)

Aplikacje zewnętrzne opcje systemu:

Aplikacje softponowe „Phontage" samodzielna aplikacja na PC z pełną funkcjonalnością telefonu systemowego do 324 (wymagają zakupu licencji na aktywny dostęp) (dwa dostępy gratis w standardzie)
Aplikacja CTI (Ez Phone) oprogramowanie integrujące komputer z telefonem systemowym lub analogowym do 324 (wymaga zakupu licencji na każde stanowisko)
Aplikacja dla recepcji (Ez Attendant) oprogramowanie integrujące komputer z telefonem systemowym recepcji (AVIZO) umożliwiająca między innymi podgląd statusu linii wewnętrznych, linii miejskich, transferowanie połączeń, programowanie opisów dla numerów oraz przycisków funkcyjnych itp. do 5 (wymaga zakupu licencji na każde stanowisko)
Aplikacja na serwer, Unified Communication Solution „UCS" samodzielna aplikacja na PC umożliwiająca między innymi komunikację głosową, przesyłanie i udostępnianie dokumentów, video rozmowy, video konferencje, IM itp. do 324 (wymaga zakupu licencji na każde stanowisko)
Aplikacja na serwer NMS umożliwia monitorowanie pracy systemu poprzez SNMP. 1 (wymaga zakupu jednej licencji)
Interfejs TAPI 3rd (otwarty) umożliwia integrację systemu z zewnętrzną aplikacją bazodanową. 1 (wymaga zakupu jednej licencji)
Brak cerftyfikatów

 • Karta katalogowa