ARAMIS


System służący do lokalizacji wstrząsów w obrębie kopalni i określania energii wstrząsów. W zależności od rozległości obiektu system wykorzystuje jako czujniki: sejsmometry lub geofony niskoczęstotliwościowe. Wyposażony w iskrobezpieczną, centralnie zasilaną z powierzchni cyfrową transmisję danych umożliwiającą przesyłanie po jednej linii teletransmisyjnej 1,2 lub 3 składowych rejestrowanej prędkości drgań Y, X, Z. Próbkowanie sygnałów realizowane jest za pomocą 24-bitowych konwerterów Sigma Delta, co zapewnia dużą dynamikę przetwarzania i rejestracji.Liczba kanałów pomiarowych: max 32
Pasmo rejestrowanych częstotliwości: 0 – 150 Hz (od wejścia nadajnika – bez sejsmometru)
Czujniki: sejsmometry SPI 70 (opcjonalnie geofony niskoczęstotliwościowe)
Dynamika rejestracji i przetwarzania: 100 dB (opcjonalnie 120 dB)
Zasilanie dołowych stacji nadawczych: centralne iskrobezpieczne z powierzchni
Zasięg iskrobezpiecznej transmisji: 10 km Standard MODBUS RTU
Cecha dopuszczenia: ExiaI
Brak cerftyfikatów
Brak załączników