APLIKACJA CTI - EZ PHONE


APLIKACJA CTI - EZ PHONE

Ez Phone : Aplikacja CTI LG-Ericsson udoskonali pracę Twojego Call Center (centrum telefonicznego), aplikacja współpracuje z każdym telefonem systemowym LG-Ericsson ora z dowolnym telefonem analogowym podłączonym do systemu. Współpraca z telefonem analogowym wymaga jednak przy nawiązywaniu lub odebraniu połączenia zwolnienia widełek słuchawki (podniesienie słuchawki).
Intuicyjna obsługa oraz bogata funkcjonalność, dostarcza niezbędnych usług CTI (integracja telefonu z centralą).
Duży wybór personalizacji ustawień, okna dialogowe oraz funkcje aplikacji, umożliwią optymalne dostosowanie programu do potrzeb agenta centrum telefonicznego.

Ez Phone informuje konsultanta (agenta) o realizowanym połączeniu oraz wyświetla przypisane dane do wybranego numeru. Połączenia przychodzące są również wyświetlane zarówno w oknie aktywnej aplikacji jak również w oknach Popup. Okno Popup z opisem numeru połączenia przychodzącego, może być wywołane z własnej bazy aplikacji Ez Phone, z aplikacji Outlook Kontakty lub łącznie. Możemy zdefiniować trzy tryby wyświetlenia powiadomienia Popup:

  • Natychmiast - gdy pojawi się wywołanie.
  • Przy połączeniu - po podjęciu wywołania.
  • Na żądanie - jeśli chcemy wywołać kontakt z bazy.

Aplikacja CTI Ez Phone udostępnia dodatkowe okna dialogowe takie jak:

  • Wewnętrzna książka telefoniczna
  • Zewnętrzna książka telefoniczna z możliwością importu lub eksportu do Outlook-a
  • Logi zdarzeń, historia połączeń wychodzących, przychodzących, zrealizowanych, nie zrealizowanych.
  • Planowanie połączeń umożliwia zaplanowanie połączeń do wybranych osób o ustalonej dacie i czasie

Ez Phone współpracuje również z pocztą głosową numeru i umożliwia jej odsłuchanie.

Ez Phone może współpracować z centralą w oparciu o sieć LAN bez potrzeby dodatkowych serwerów lub aplikacji na serwer.Brak cerftyfikatów
Brak załączników