APLIKACJA DLA OPERATORA AVIZO - EZ ATTENDANT


APLIKACJA DLA OPERATORA AVIZO - EZ ATTENDANT

Ez Attendant aplikacja dedykowana dla systemów iPECS-MG jako konsola operatorska na PC (komputer). Ez Attendant działa w oparciu o system operacyjny Windows i jest alternatywną dla telefonicznych konsol operatorskich DSS (AVIZO) przy współpracy z telefonami systemowymi LG-Ericsson.

Aplikacja posiada trzy pulpity (panele) administracyjne:

  • Panel numerów wewnętrznych
  • Panel książki telefonicznej
  • Panel historii realizowanych połączeń przychodzących, wychodzących, zrealizowanych, nie zrealizowanych.

Cechy programu Ez Attendant:

  • Import i eksport kontaktów do różnych baz danych (Outlook, ACT!, Access, Excel).
  • Współpraca z listą kontaktów Outlook'a w czasie rzeczywistym.
  • Okienka pop-up do powiadomienia o przychodzących połączeniach.
  • Realizacja połączeń wychodzących, przychodzących, w oczekiwaniu, transfer, parking, konferencji itp.


Brak cerftyfikatów
Brak załączników