PRIMION


Czytaj o Naszych rozwiązaniach na stronach miesięcznika >>Zebezpieczenia<<

Tworzymy bezpieczeństwo

Kontrola dostępu / Monitoring bezpieczeństwa / Rejestracja czasu pracy

Kto może zaproponować kompletne rozwiązanie obejmujące kontrolę dostępu, rejestrację czasu i monitoring bezpieczeństwa, na którym można polegać?

W przypadku planowania i implementacji przyszłościowych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań dla Rejestracji czasu pracy, Kontroli dostępu i Systemów bezpieczeństwa, primion Technology AG jest kompetentnym partnerem zapewniającym kompletne i dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania.

Primion rozwija i wdraża dedykowane dla firm systemy , które cechują się przejrzystością i łatwością użytkowania. Zastosowanie najnowszych technologii i zapewnienie wsparcia dla klientów obejmującego: planowanie, rozwój, instalację i systemy wsparcia posprzedażowego są nie tylko celami, ale i wymaganiami stawianymi sobie przez firmę primion. Korzystne referencje z całego świata i większości gałęzi przemysłu, liczne nagrody i certyfikaty oraz międzynarodowe Nagrody za Wzornictwo, potwierdzają wysoką pozycję firmy primion. Systemy firmy primion jako jedne z nielicznych rozwiązań oferują wygodną i efektywną administrację Rejestracją czasu pracy, Kontrolą dostępu i Systemami bezpieczeństwa w postaci jednego systemu. Ponad 400 kompetentnych pracowników w regionalnych oddziałach oraz 30 firm partnerskich na całym świecie zapewnia kompleksowe wsparcie i „know-how” technologii „made by primion”. Gwarancja wsparcia!


Czy istnieje system kontroli dostępu który “myśli”, a nie tylko kontroluje?

Ochrona własności Twojej firmy, zarówno fizycznej jak i intelektualnej przed niepowołanym dostępem, jest czymś więcej niż tylko zarządzaniem otwieraniem i zamykaniem drzwi. Kto ma dostęp do działu produkcji? Kto znajdował się w dziale zarządzania po 20.00? Które osoby są uprawnione do dostępu do działu rozwojowego w danym dniu? To wszystko i wiele innych rzeczy może być kontrolowane i rejestrowane za pomocą Systemu Kontroli Dostępu firmy primion, w sposób inteligentny, bezpieczny i zindywidualizowany dla każdego pracownika.

Wolność poruszania się przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa

Nasz System kontroli dostępu może odciążyć niektórych pracowników, np. pracujących w recepcji, równocześnie upraszczając administrację. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych i ograniczonych czaso­wo autoryzacji dostępu, kontroli dostępu dla gości odwiedzających firmę, a także dopasowania praw dostępu dla zewnętrznych ekip serwisowych do określonych lokalizacji w określonym czasie. System jest skonstru­owany w taki sposób, aby zachować wysoki stopień bezpieczeństwa, bez wzbudzania u pracowników uczucia nieustającej kontroli.

Całościowe rozwiązanie zabezpieczenia wrażliwych obszarów

Poprzez wykorzystanie dodatkowych opcji istnieje możliwość rozszerze­nia systemu Kontroli dostępu do postaci komplementarnego systemu zawierającego m.in. Rejestrację czasu pracy czy wykrywanie zagrożeń. Istnieje również możliwość instalacji systemu w postaci autonomicznej, gdy zależy nam na kontroli konkretnego miejsca (np. z wykorzystaniem pojedynczych drzwi) z pełną rejestracją dostępu. System jest w pełni skalowalny do indywidualnych potrzeb klienta.

Łatwy do wdrożenia - elastyczny w przypadku rozbudowy

Dzięki zintegrowaniu ze standardowymi technologiami przeglądarek internetowych, Kontrola dostępu firmy primion może być wdrożona w sposób szybki, kompleksowy i skalowalny. System może być w późniejszym czasie rozszerzony o Rejestrację czasu pracy oraz o dodatkowe Systemy bezpieczeństwa. System może współpracować w połączeniu z istniejącymi rozwiązaniami innych producentów. Łatwo, szybko i bezpiecznie.


Ochrona 24/7
Czy istnieje kompleksowe zabezpieczenie dla firmy?

Kiedy zagrożenie jest nieuniknione, każda sekunda jest na wagę złota. Czujniki wykrywają zagrożenie, drzwi pożarowe są zamykane, drogi ucieczkowe zwolnione, odpowiednie służby są informowane. System zarządzania Prime Security Management firmy primion psm2000 wykonuje wszystkie wymagane czynności automatycznie, bez udziału użytkownika.

Niezwłoczna informacja – szybsze podejmowanie decyzji

W którym miejscu włączył się alarm? Czy w obszarze zagrożonym znajdują się osoby? W module Centrum Kontroli (Control Center) oprogramowania firmy primion użytkownik ma bezpośredni dostęp do wszystkich informacji dotyczących zabezpieczeń i bezpieczeństwa uzyskanych z podłączonych systemów. Informacja jest przejrzysta niezależnie od rozmiaru budynków oraz stopnia złożoności monitorowanego kompleksu. Istotne szczegóły i informacje dodatkowe są prezentowane w Centrum Kontroli umożli­wiając uruchamianie wymaganych procedur jak np. natychmiastowa ewakuacja budynku.

Informacje o niewielkim znaczeniu są umieszczane bezpośrednio w historii

Kompleksowe spektrum aplikacji bezpieczeństwa takich jak, Kontrola dostępu, Zarządzanie budynkiem, Wykrywanie pożaru, Monitoring wideo itp. mogą być zintegrowane z psm2200 – pewnym systemem bezpie­czeństwa z centralnym zarządzaniem. Takie postępowanie zapewnia przejrzystość istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa procesów wewnątrz firmy, będąc istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Planowanie i integracja systemu psm2200 są oczywistym elementem portfolio firmy primion. Niezależnie od miejsca instalacji (lotniska, banki, fabryki samochodów) System prime security management (psm2200).


Czy system rejestracji czasu może być tak indywidualny jak ludzie, którzy z niego korzystają?

Niezależnie od tego, czy z systemu korzysta osoba techniczna na nocnej zmianie, inżynier na miejscu montażu czy menadżer eksportu w podróży zagranicznej, rejestracja czasu musi być szybka i łatwa w obsłudze dla każdego.

Spraw, aby system był przyjazny dla pracowników

Im bardziej intuicyjny system, tym bardziej wiarygodne są dane dostarczane do działu kadr i systemów płacowych. System Rejestracji czasu pracy wyróżnia się wysokim stopniem funkcjonalności i prostotą realizacji rejestracji czasu pracy przy użyciu karty, czytnika linii papilar­nych, telefonu komórkowego lub internetu. Niezależnie od tego czy prowadzisz małą, średnią czy dużą międzynarodową firmę; zatrudniasz 100 czy 200,000 pracowników; dzięki zastosowaniu usług sieci Web, system firmy primion może być w prosty sposób zintegrowany z istniejącą siecią firmową.

Zwiększ niezawodność planowania i efektywność działania

Jaki jest współczynnik absencji w dziale produkcji? Jaka jest dostępność zasobów dla nowych projektów? Jak często zdarzają się odstępstwa od normy? Niezależnie od wymaganej informacji, System Rejestracji czasu firmy primion dostarcza kompleksowych raportów pozwalających na efektywne zarządzanie pracownikami.

Kompleksowe rozwiązanie dla rozwijającej się firmy?

Oto ono! System Rejestracji czasu rozwija się razem z firmą i jej potrzeba­mi. Dodatkowo istnieje możliwość wzbogacenia istniejącego rozwiązania o inne rozwiązania firmy primion, takie jak kontrola dostępu lub techno­logie zabezpieczeń i bezpieczeństwa. Rozwiązania systemowe oferowane przez firmę primion są otwarte na potrzeby klientów.


Co się dzieje gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowej pomocy?

Primion posiada ogólnoświatową sieć akredytowanych i certyfikowanych Partnerów, odpowiedzialnych za pomoc i wsparcie dla użytkowników rozwiązań firmy primion. Partnerzy są zorientowani w lokalnych warunkach, a wielu z nich posiada regionalne biura odpowiedzialne za niewielkie obszary. Regularne szkolenia dla Partnerów w Centrum szkoleniowym w Niemczech lub bezpośrednio u Partnerów gwarantują wysoką jakość usług, jakiej należy oczekiwać od firmy primion.

Partnerzy systemowi firmy primion – Twoi lokalni partnerzy

Partnerzy systemowi firmy primion są równocześnie Twoimi partnerami, zapewniającymi wsparcie od momentu założeń systemu, poprzez projektowanie, instalację, przeglądy i serwis.

Nie pozostawaj w tyle

Dzięki kompleksowym pakietom wsparcia, zawierającym pomoc posprzedażową i szkolenia na temat najnowszych udoskonaleń systemu, Partnerzy systemowi stanowią lokalny punkt kontaktowy, który zna konfiguracje systemów i potrzeby klientów.

Brak cerftyfikatów

  • Kontrola dostępu

  • Mechatronika

  • Rejestracja czasu pracy

  • System psm2200

  • Karty i osprzęt do kart