ARES 5/E


Zadaniem systemu jest przetwarzanie – przy pomocy mocowanych na kotwach w ociosie chodników przygotowawczych elektrodynamicznych sond pomiarowych SP-5.28/E – prędkości drgań mechanicznych górotworu na sygnał elektryczny. Następnie sygnały przesyłane są na powierzchnię, do kopalnianej stacji geofizyki, gdzie dokonywana jest ich cyfrowa obróbka i komputerowa interpretacja. System może być stosowany w miejscach zagrożonych wybuchem metanu.Liczba kanałów pomiarowych: 8 (maks.64 przy 8 stacjach powierzchniowych)
Rodzaj transmisji: naturalna, prądowa
Maksymalna długość linii transmisyjnej: 10km
Przetwarzany parametr drgań: prędkość
Typ sondy pomiarowej: SP-5.28/E
Pasmo sondy pomiarowej: 28-1500 Hz Standard MODBUS RTU
Położenie sondy: dowolne
Dynamika przetwarzania sygnału: 54 dB
Stopień ochrony obudowy urządzeń części dołowej systemu: IP 54
Brak cerftyfikatów
Brak załączników