DCO - CZUJNIK TLENKU WĘGLA Z CYFROWA TRANSMISJA DANYCH.


Czujnik DCO jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu. Głowica pomiarowa jest wyposażona w sensor elektrochemiczny i może być umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. Wlot głowicy pomiarowej jest zabezpieczony wymiennym filtrem.

Czujnik DCO zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. W razie awarii linii zasilającej, urządzenie może kontynuować pracę dzięki wbudowanej baterii (opcja).

Dane z/do monitora przesyłane są za pomocą tej samej linii. Istnieje możliwość podłączenia czterech czujników DCO do jednej linii. Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu. Progi alarmowe są ustawiane przez operatora systemu i przesyłane do monitora DCO.

W górnej części obudowy znajduje się sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.

Cechy urządzenia:

  • Ciągły pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu
  • Wysoka dokładność pomiarów
  • Dwa wyjścia dwustanowe
  • Dwa wejścia dwustanowe
  • Transmisja danych przez linię zasilającą
  • Do czterech czujników na jednej linii


Zakres pomiarowy: 0-1000ppm CO
Błąd pomiaru:

3ppm CO w zakresie 0-200ppm

10ppm CO w zakresie 200-1000ppm

Czas odpowiedzi T90: <45 s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK Modem
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0-95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3.5 kg
Brak cerftyfikatów
Brak załączników