MM4 - METANOMIERZ Z CYFROWĄ TRANSMISJĄ


Cechy urządzenia:

  • Duża dokładność pomiaru
  • Automatyczne wyłączanie energii elektrycznej po przekroczeniu stężeń dopuszczalnych
  • Transmisja danych po kablu zasilającym
  • Prezentacja wyniku na lokalnym wyświetlaczu
  • Awaryjne zasilanie urządzenia z akumulatora
  • Ciągły pomiar zawartości metanu w atmosferze w zakresie od 0 do 100%


Zakres pomiarowy:

0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1)0÷5% CH4

2)5÷100% CH4

Przetwornik pomiarowy:

- pelistorowy 0÷5% CH4

- termokonduktometryczny 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:

± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

± 3% CH4 dla stężeń 5÷60% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 60÷100% CH4

Czas odpowiedzi T90: 5 sekund
Zakres temperatur pracy: -20°÷ 40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% (bez kondensacji)
Zasilanie: 15÷60 V DC, 40 mA
Liczba wejœœœœœœśc: dwa dwustanowe, współpracujące z beznapięciowymi stykami, z kontrolą zwarcia linii
Certyfikat badania: KDB 06 ATEX 07
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II (CH4)
Przewietrzenie komory: dyfuzyjne
Wyjścia wyłączające: dwa z niezależnie ustawianymi progami zadziałania, izolowane galwanicznie od układu metanomierza
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok 2,5 kg
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Brak cerftyfikatów
Brak załączników