MM-2PW - METANOMIERZ MIKROPROCESOROWY


Metanomierz MM-2PW jest przyrządem przeznaczonym do ciągłej kontroli stężenia metanu w atmosferze kopalnianej. Jest wyposażony w dwuzakresowy detektor umożliwiający pomiar w zakresie 0-100% CH4. Przełączaniem zakresów pomiarowych steruje układ mikroprocesorowy, który zapewnia również dwustronną komunikację ze stacją powierzchniową oraz steruje realizacją wyłączeń energii elektrycznej w zabezpieczanym rejonie.

Metanomierz jest przystosowany do zasilania z powierzchni przez linie modułu MZT-8/50V lub może być zasilany z dołowego zasilacza sieciowego o odpowiednich parametrach. Zabudowana w metanomierzu bateria akumulatorów, umożliwia pracę przyrządu w przypadku utraty zasilania podstawowego.

Metanomierz MM-2PW w odróżnieniu od MM-2P charakteryzuje się komorą pomiarową oddzieloną mechanicznie od układu metanomierza i wyposażoną w specjalne złącze. Komorę pomiarową można montować bezpośrednio do układu metanomierza.

Cechy urządzenia:

  • duża dokładność pomiaru
  • krótki czas odpowiedzi metanomierza
  • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
  • odporna na korozję i udary obudowa
  • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
  • ochrona komory pomiarowej przed zanieczyszczeniami i wilgocią za pomocą specjalnego filtru


Zakres pomiarowy:

Niskich steżeń:

podstawowy 0÷2,5% CH4, pomocniczy 2,5÷5,0% CH4,

Wysokich stężeń:

5÷100% CH4

ciągły w zakresie 0÷100% CH4
Przetwornik pomiarowy:

pelistorowy dla zakresu 0÷5,0% CH4

termokonduktometryczny dla zakresu 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:

±0,1% CH4 w podzakresie 0÷2,5% CH

10 % wskazań powyżej 2,5% CH4

Czas odpowiedzi T90: < 6 s
Zakres temperatur pracy: -10 ÷ +40°C
Zakres wilgotności: < 95% RH (bez kondensacji)
Zasilanie:

30÷ 60 V DC, 40 mA DC

ze stacji powierzchniowej, lub z zasilacza dołowego

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II(CH4)
Wymiary: 190×155×72 mm
Waga: ok. 3 kg
Stopień ochrony obudowy: IP54
Brak cerftyfikatów
Brak załączników