SERWIS

Dział Serwisu stanowi trzon działalności firmy SEVITEL. W 2001 roku od niego rozpoczęto budowę firmy i do dnia dzisiejszego jest jedną z kluczowych aktywności, wyróżniających naszą ofertę na rynku.

Serwis jest prowadzony przez doświadczone zespoły inżynierów i techników, realizujących zadania zarówno w siedzibie firmy, jak również u naszych Klientów.

Serwis stacjonarny prowadzi remonty i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej, najczęściej iskrobezpiecznej, przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Oferujemy również 24 godzinny serwis wyjazdowy systemów metanometrycznych, sejsmologicznych, łączności i zasilania gwarantowanego.

Grupy szybkiego reagowania są w ciągłej gotowości, a czas reakcji serwisu jest natychmiastowy. Zapewniamy również serwis urządzeń i systemów automatyki przemysłowej, związanej z zakładami przeróbki mechanicznej węgla.

Nieustannie zwiększamy kompetencje i dbamy o utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.