SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma SEVITEL oferuje szeroką game systemów z zakresu telekomunikacji.