Przejdź do

AS-3ES – Anemometr Stacjonarny

Anemometr AS-3ES służy do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych, tunelach, korytarzach oraz do sygnalizacji zaniku przepływu, zgodnie z nastawionym progiem alarmowym. Podłączony do transparentu alfanumerycznego umożliwia sygnalizacje zagrożenia na wejściu w obszar kontrolowany.

Anemometr AS-ES zasilany jest napięciem stałym ,z central metanometrycznych typu MCCD-01 produkcji Emag-Serwis, CCD produkcji EMAG, oraz ze stacji dołowych typu VAL, produkcji VENTURION/MICON lub zasilacza iskro-bezpiecznego. Generuje sygnał wyjściowy w standardzie napięciowym.

Do pomiaru prędkości w anemometrze AS-3ES wykorzystano czasową metodę ultradźwiękową. Wszystkie niezbędne funkcje związane z wykorzystaniem pomiarów, operacji arytmetycznych i wystawianiem wyników realizuje mikroprocesor.

Cechy urządzenia:

 • ciągły pomiar prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych oraz korytarzach;
 • sygnał wyjściowy w standardzie napięciowym;
 • pomiar prędkości za pomocą czasowej metody ultradźwiękowej
 • Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 10m/s lub -5 ÷ +5 m/s
 • Zakres temperatur pracy: 0 ÷ 50 °C
 • Zakres wilgotności: 0 ÷ 100 % bez kondensacji
 • Zasilanie: 9 ÷ 16V DC
 • Pobór prądu: < 5mA
 • Sygnał wyjściowy: 0,4 ÷ 2,0V
 • Max. Napiecie na wyjściu otwartym: 12 V
 • Rezystancja szeregowa wyjścia: 330 Ω
 • Sygnał alarmowy: transparent
 • Opóżnienie sygnalizacji: 20 s
 • Próg alarmowy: 0,05 ÷ 9,95 m/s
 • Rozdzielczość: 0.05 m/s
 • Wymiary: 270 x 220 x 110 mm
 • Waga: 3,5kg
 • Stopień ochrony obudowy: IP-54

Dariusz Potoczek
Dariusz Potoczek
Dyrektor Techniczny