Przejdź do

Iskrobezpieczny Metanoimierz 
Stacjonarny IMS-1

Iskrobezpieczny Metanomierz Stacjonarny IMS-1 jest urządzeniem przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia metanu w atmosferze w zakresie od 0 – 100% w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Metanomierz IMS-1 wyposażony jest w dwa wyjścia wyłączające z niezależnie ustanowionymi progami działania, dzięki czemu możliwe jest automatyczne wyłączenie energii elektrycznej w przypadku przekroczenia stężeń dopuszczalnych. Urządzenie wyposażone jest również w dwa wejścia dwustanowe pozwalające na odczyt zewnętrznych sygnałów wyłączających.

 • Zakres pomiarowy: 0 – 100% CH4 w dwóch podzakresach
  detektor pelistorowy 0 – 5% CH4
  detektor termokonduktometryczy 5 – 100% CH4
 • Czas odpowiedzi T90: mniej niż 5 s
 • Zasilanie: linia telemetryczna lub bateria akumulatorów
  4.5V/850 mAh (max > 1h)
 • Wyjścia wyłączające: dwa izolowane galwanicznie z niezależnie ustawianymi progami zadziałania
 • Wejścia dwustanowe: dwa izolowane galwanicznie, współpracujące z beznapięciowymi stykami z kontrolą zwarcia linii
 • Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ + 40°C Standard MODBUS RTU
 • Zakres wilgotności względnej: 0 – 95% (bez kondensacji)
 • Wymiary gabarytowe: 150x90x70 mm
 • Waga: ok.3,5 kg
 • Stopień ochrony obudowy: IP 54
 • Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I