Przejdź do

MM-2PW – Metanomierz Mikroprocesorowy

Metanomierz MM-2PW jest przyrządem przeznaczonym do ciągłej kontroli stężenia metanu w atmosferze kopalnianej. Jest wyposażony w dwuzakresowy detektor umożliwiający pomiar w zakresie 0-100% CH4. Przełączaniem zakresów pomiarowych steruje układ mikroprocesorowy, który zapewnia również dwustronną komunikację ze stacją powierzchniową oraz steruje realizacją wyłączeń energii elektrycznej w zabezpieczanym rejonie.

Metanomierz jest przystosowany do zasilania z powierzchni przez linie modułu MZT-8/50V lub może być zasilany z dołowego zasilacza sieciowego o odpowiednich parametrach. Zabudowana w metanomierzu bateria akumulatorów, umożliwia pracę przyrządu w przypadku utraty zasilania podstawowego.

Metanomierz MM-2PW w odróżnieniu od MM-2P charakteryzuje się komorą pomiarową oddzieloną mechanicznie od układu metanomierza i wyposażoną w specjalne złącze. Komorę pomiarową można montować bezpośrednio do układu metanomierza.

Cechy urządzenia:

 • duża dokładność pomiaru
 • krótki czas odpowiedzi metanomierza
 • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
 • ochrona komory pomiarowej przed zanieczyszczeniami i wilgocią za pomocą specjalnego filtru
 • Zakres pomiarowy: Niskich stężeń:
  podstawowy 0÷2,5% CH4,
  pomocniczy 2,5÷5,0% CH4,

  Wysokich stężeń:
  5÷100% CH4
  ciągły w zakresie 0÷100% CH4
 • Przetwornik pomiarowy: pelistorowy dla zakresu 0÷5,0% CH4
  termokonduktometryczny dla zakresu 5÷100% CH4
 • Błąd pomiaru: ±0,1% CH4 w podzakresie 0÷2,5% CH
  10 % wskazań powyżej 2,5% CH4
 • Czas odpowiedzi T90: < 6 s
 • Zakres temperatur pracy: -10 ÷ +40°C
 • Zakres wilgotności: < 95% RH (bez kondensacji)
 • Zasilanie: 30÷ 60 V DC, 40 mA DC
  ze stacji powierzchniowej, lub z zasilacza dołowego
 • Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II(CH4)
 • Wymiary: 190×155×72 mm
 • Waga: ok. 3 kg
 • Stopień ochrony obudowy: IP54

Dariusz Potoczek
Dariusz Potoczek
Dyrektor Techniczny