Przejdź do

Rejestrator Parametrów Atmosfery RPA-1

RPA-1 jest ręcznym urządzeniem przeznaczonym do pomiarów i rejestracji parametrów atmosfery, takich jak ciśnienie bezwzględne, temperatura i wilgotność względna powietrza.

Rejestrator Parametrów Atmosfery RPA-1 znajduje zastosowanie w szczególności przy pomiarach w/w parametrów atmosfery w wyrobiskach podziemnych. Aktualne wartości parametrów są prezentowane na lokalnym wyświetlaczu LCD i równocześnie zapisywane w pamięci wewnętrznej.

Urządzenie RPA-1 wyposażone jest w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, który pozwala na archiwizację pomiarów, z precyzyjnym określeniem momentu pomiaru. Dodatkowo możliwe jest powiązanie pomiarów z miejscem, w którym zostały przeprowadzone – zapis numeru węzłów lub bocznic wentylacyjnych.

Urządzenie RPA-1 może pracować w trybie pomiaru ciągłego lub pomiaru chwilowego. Do współpracy z Rejestratorem Parametrów Atmosfery RPA-1 dostarczane jest dedykowane oprogramowanie pozwalające na odczyt, przetwarzanie i prezentację wyników pomiarów w formie wykresu. Oprogramowanie pozwala również na synchronizację wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Integralnym elementem urządzenia RPA-1 jest ładowarka z układem transmisji danych do komputera, w celu prowadzenia dalszego przetwarzania.

Analiza wyników pomiarów może być podstawą do wykonywania map depresyjnych oraz obliczania potencjałów aerodynamicznych w sieci wentylacyjnej kopalni.

 • Mierzone parametry fizyczne atmosfery: ciśnienie bezwzględne 800 – 1300 hPa ±0,3 hPa
 • Mierzone parametry fizyczne atmosfery: zakres pomiarowy temperatury 0 °C ÷ +50 °C ±0,5°C
 • Mierzone parametry fizyczne atmosfery: zakres pomiarowy wilgotności względnej 5% ÷ 95% ±2%
 • Krok pomiarowy: Δ t= 1÷240 s
 • Tryb pracy: - ciągły (co najmniej 12h ciągłej rejestracji )
  - chwilowy
 • Zasilanie: akumulator 7,2V pozwalające do 15h pracy ciągłej
 • Wymiary gabarytowe: 236 x 125 x 41 mm
 • Waga: ok. 1 kg Standard MODBUS RTU
 • Stopień ochrony obudowy: IP 54
 • Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma

Dariusz Potoczek
Dariusz Potoczek
Dyrektor Techniczny