Przejdź do

RPG-1 – Ręczny przyrząd gazometryczny

czny przyrząd gazometryczny RPG-1 jest urządzeniem przenośnym zasilanym bateryjnie, które służy do prowadzenia pomiarów parametrów atmosfery w strefach zagrożonych wybuchem. Urządzenie produkowane jest w wersjach do pomiaru stężeń gazów zawartych w atmosferze (metanu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla lub siarkowodoru) lub do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia bezwzględnego. Miejscem stosowania są podziemne wyrobiska kopalni lub obiekty przemysłowe, w których występuje zagrożenie wybuchem. Przyrząd posiada szczelną obudowę (IP-67) wykonaną z tworzywa sztucznego o właściwościach antystatycznych. Pomiar może być prowadzony z użyciem sensorów łprzewodnikowych, pelistorowych, podczerwieni lub elektrochemicznych. Urządzenie zasilane jest wewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym, którego ładowanie odbywa się poza strefą zagrożoną wybuchem. Ładowanie może być prowadzone poprzez złącze w obudowie ze źródła iskrobezpiecznego 12V lub w technologii bezstykowej za pomocą dedykowanej ładowarki indukcyjnej.

Przyrząd RPG-1 umożliwia wymianę danych pomiarowych z oprogramowaniem dla komputera PC za pośrednictwem magistrali RS485 lub bezprzewodowo w paśmie 2,4GHz. Bezprzewodowe wykonanie urządzenia cechuje się brakiem jakichkolwiek elementów stykowych w obudowie, co zwiększa trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Prezentacja wyniku pomiaru realizowana jest na wyświetlaczu OLED. Funkcje alarmowe wykorzystują sygnalizację za pomocą diod LED, sygnału dźwiękowego oraz opcjonalnego alarmu wibracyjnego.

 • Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma
  II 2G Ex ia IIC T4 Gb
 • Zakresy pomiarowe: T = -40°C ÷ 85°C
  p = 10hPa ÷ 2000hPa
  CO2 = 0 ÷ 2,5%
  CO = 0 ÷ 2000ppm
  RH = 0 ÷ 100%
  CH4 = 0 ÷ 100%
  O2 = 0 ÷ 25%
  H2S = 0 ÷ 50ppm
 • Komunikacja zewnętrzna: RS485 lub bezprzewodowa (2,4GHz)
 • Czas pracy bateryjnej: ok. 24h (z pelistorem)/ ok. 60h (pozostałe)
 • Czas ładowania akumulatora: ok. 4h
 • Technologia ładowania akumulatora: Przewodowa 12V / bezstykowa (indukcyjnie)
 • Zakres temperatur pracy: od -20°C do 40°C
 • Wymiary: 108mm x 57,5mm x 33mm
 • Waga: ok. 250g
 • Stopień ochrony obudowy: IP-67

Dariusz Potoczek
Dariusz Potoczek
Dyrektor Techniczny