Przejdź do

System ARAMIS M/E

System służący do lokalizacji wstrząsów w obrębie kopalni i określania energii wstrząsów. W zależności od rozległości obiektu system wykorzystuje jako czujniki: sejsmometry lub geofony niskoczęstotliwościowe. Wyposażony w iskrobezpieczną, centralnie zasilaną z powierzchni cyfrową transmisję danych umożliwiającą przesyłanie po jednej linii teletransmisyjnej 1,2 lub 3 składowych rejestrowanej prędkości drgań Y, X, Z. Próbkowanie sygnałów realizowane jest za pomocą 24-bitowych konwerterów Sigma Delta, co zapewnia dużą dynamikę przetwarzania i rejestracji.

  • Liczba kanałów pomiarowych: max 32
  • Pasmo rejestrowanych częstotliwości: 0 – 150 Hz (od wejścia nadajnika – bez sejsmometru)
  • Czujniki: sejsmometry SPI 70 (opcjonalnie geofony niskoczęstotliwościowe)
  • Dynamika rejestracji i przetwarzania: 100 dB (opcjonalnie 120 dB)
  • Zasilanie dołowych stacji nadawczych: centralne iskrobezpieczne z powierzchni
  • Zasięg iskrobezpiecznej transmisji: 10 km Standard MODBUS RTU
  • Cecha dopuszczenia: ExiaI

Mariusz Ordowski
Mariusz Ordowski
Dyrektor Techniczny Działu Geofizyki i Robót Szybowych