Przejdź do

System ARES 5/E

Zadaniem systemu jest przetwarzanie – przy pomocy mocowanych na kotwach w ociosie chodników przygotowawczych elektrodynamicznych sond pomiarowych SP-5.28/E – prędkości drgań mechanicznych górotworu na sygnał elektryczny. Następnie sygnały przesyłane są na powierzchnię, do kopalnianej stacji geofizyki, gdzie dokonywana jest ich cyfrowa obróbka i komputerowa interpretacja. System może być stosowany w miejscach zagrożonych wybuchem metanu.

  • Liczba kanałów pomiarowych: 8 (maks.64 przy 8 stacjach powierzchniowych)
  • Rodzaj transmisji: naturalna, prądowa
  • Maksymalna długość linii transmisyjnej: 10km
  • Przetwarzany parametr drgań: prędkość
  • Typ sondy pomiarowej: SP-5.28/E
  • Pasmo sondy pomiarowej: 28-1500 Hz Standard MODBUS RTU
  • Położenie sondy: dowolne
  • Dynamika przetwarzania sygnału: 54 dB
  • Stopień ochrony obudowy urządzeń części dołowej systemu: IP 54

Mariusz Ordowski
Mariusz Ordowski
Dyrektor Techniczny Działu Geofizyki i Robót Szybowych