Przejdź do

System ARP 200

System służący do rejestracji i analizy drgań niskoczęstotliwościowych gruntu i budowli na obszarach zagrożonych wstrząsami górniczymi, tektonicznymi, komunikacyjnymi. Modułowa budowa systemu umożliwia realizację rozproszonych sieci pomiarowych, bezprzewodowa transmisja danych realizowana jest za pośrednictwem telefonii komórkowej GSM.

  • Rodzaj czujników: akcelerometry piezoelektryczne firmy Bruel & Kjaer
  • Liczba rejestrowanych składowych drgań: 3
  • Transmisja sygnałów od czujnika do koncentratora: cyfrowa
  • Maksymalna odległość czujników od koncentratora: 1 km
  • Synchronizacja podstawy czasu: zegar satelitarny GPS
  • Dynamika rejestracji i przetwarzania: 90 dB Standard MODBUS RTU
  • Pasmo rejestrowanych częstotliwości: (0.5 ÷100) Hz
  • Maksymalny zakres pomiarowy: (1000÷3000) mm/s2
  • Sposób transmisji: dane w systemie GSM
  • Szybkość transmisji: 9600 bitów

Mariusz Ordowski
Mariusz Ordowski
Dyrektor Techniczny Działu Geofizyki i Robót Szybowych