Przejdź do

System Hestia D

Dyspozytorski system wspomagający pracę stacji geofizyki górniczej Hestia D

Zintegrowany system dyspozytorski przeznaczony do wspomagania pracy stacji geofizyki górniczej. Głównym zadaniem programu HESTIA D jest ocena zagrożenia tąpaniami na podstawie informacji dostarczanych przez systemy ARES i ARAMIS.

Funkcje programu pozwalają na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej kopalni (pokłady, rejony, wyrobiska) w bazie danych. W bazie danych przechowywane są również informacje przekazywane przez systemy ARES (ocena zagrożenia dla wyrobiska wyznaczona metodą sejsmoakustyczną), ARAMIS (wykaz zarejestrowanych i zlokalizowanych zjawisk sejsmicznych) oraz informacje wprowadzane przez użytkownika nt. wykonywanych wierceń małośrednicowych. Na podstawie tej informacji HESTIA dokonuje oceny stopnia zagrożenia tąpaniami metodą sejsmologiczną i metodą wierceń małośrednicowych.

Program umożliwia generowanie raportów nt. liczby zjawisk sejsmicznych ich typów i energii oraz umożliwia generowanie raportu dziennego (zmianowego) o stopniu zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach górniczych. Oceny i raporty wykonywane są automatycznie a algorytmy oceny zgodne są z obecnie obowiązującą instrukcją Głównego Instytutu Górnictwa dotyczącą metod oceny stopnia zagrożenia tąpaniami metodami: sejsmoakustyki, sejsmologii, wierceń małośrednicowych i kompleksową.

Oprogramowanie umożliwia ocenę metodą kompleksową według instrukcji nr 1, 20 oraz 22. Dzięki współpracy z Instytutem Geofizyki PAN program umożliwia na postawie danych pobieranych z kopalnianej (-ych) sieci sejsmometrów wyznaczanie map pasywnej tomografii prędkościowej uzyskiwanymi z wykorzystaniem metody inwersji probabilistycznej. Poprawność zaimplementowanej metody została wielokrotnie sprawdzona eksperymentalnie i w praktyce górniczej. Dzięki nowym funkcjom analitycznym pracownicy stacji geofizyki górniczej otrzymują nowe narzędzia, które pozwalają im na aktywną ocenę bieżącego zagrożenia.

Funkcje programu:

 • edycja, przeglądanie, raportowanie i wizualizacja zjawisk sejsmicznych (2D oraz 3D),
 • edycja, przeglądanie, raportowanie i wizualizacja zjawisk sejsmoakustycznych (2D),
 • edycja, przeglądanie, raportowanie wierceń małośrednicowych,
 • edycja, przeglądanie i wizualizacja postępów wyrobisk(2D oraz 3D),
 • import danych z innych formatów (Avia, dbf, excel),
 • kompleksowa ocena zagrożenia tąpaniami według aktualnie obowiązujących przepisów,
 • wizualizacja struktury kopalnianej na mapie (2D,3D),
 • importowanie map cyfrowych i rastrowych,
 • drukowanie w skali,
 • histogramy wstrząsów, generowania rozkładów energii, wizualizacja aktywności sejsmicznej na mapach kopalnianych,
 • tryb dyspozytorski – wizualizacja bieżąca stanu zagrożenia tąpaniami na wielu ekranach,
 • wizualizacja trójwymiarowa,
 • tomografia pasywna metoda MonteCarlo,
 • tworzenie przekrojów struktury geologicznej wraz z zjawiskami sejsmicznymi.

Mariusz Ordowski
Mariusz Ordowski
Dyrektor Techniczny Działu Geofizyki i Robót Szybowych