Przejdź do

System łączności ratowniczej SWAR

System łączności ratowniczej SWAR-2EX służy zapewnieniu komunikacji w wyrobisku górniczym podczas prowadzenia czynności związanych z akcją ratowniczą.

Łączność między kierownikiem akcji ratowniczej pod ziemią a zastępami ratowników odbywa się za pośrednictwem sieci radiowej. Natomiast łączność między kierownikiem akcji ratowniczej pod ziemią a kierownikiem akcji ratowniczej na powierzchni odbywa się przewodowo za pośrednictwem: komutowanej linii teletransmisyjnej systemu SAT, centrali ogólnozakładowej lub dedykowanej linii dla systemu SWAR-2EX.

Marek Bereza
Marek Bereza
Dyrektor Działu Serwisu i Handlu