Przejdź do

System wspierania pracy operatora w zakresie antykolizji SYBET-PROXIMA

System wspierania pracy operatora w zakresie antykolizji SYBET-Proxima przeznaczony jest do użycia w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych. System wspiera pracę operatora samojezdnej maszyny górniczej w zakresie możliwej kolizji z innymi maszynami, pracownikami lub oznaczonymi przeszkodami wyposażonymi w odpowiedni identyfikator radiowy, ostrzegając operatora pojazdu na module zabudowanym wewnątrz pojazdu odpowiednim kolorem oraz komunikatem.

 

Operator maszyny niezależnie od komunikatów systemu zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie obsługi maszyny.

 

System Sybet-Proxima stanowi wyposażenie dodatkowe maszyny górniczej.

Marek Bereza
Marek Bereza
Dyrektor Działu Serwisu i Handlu