ZAKUPY

Ogłoszenie numer: 01/04/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Status: Nowe

Termin składania ofert: 29.04.201r.

Opis: Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają załączniki:


Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 705 73 19