THOR






System dyspozytorski THOR jest rozwinięciem filozofii systemu typu SCADA rozszerzonym o możliwość współpracy z innymi dedykowanymi systemami.

System dyspozytorski THOR jest uniwersalnym, kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym do pracy w dyspozytorniach zakładów przemysłowych. Główne zastosowanie systemu to rejestracja i wizualizacja wybranych parametrów środowiska oraz procesów technologicznych, a także archiwizacja i raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowanego obiektu.

Aplikacje wchodzące w skład systemu THOR:
ODYN – program konfiguracji i administracji systemu, przy pomocy którego użytkownik ma możliwość podłączania dedykowanych driverów komunikacyjnych, definiowania czujników, dostosowywania systemu do wymagań użytkowników oraz zarządzania użytkownikami.
LOKI – program edycji projektów umożliwiający tworzenie odpowiednich plansz obiektowych, map, rysunków oraz podpinanie danych z bazy celem ich wizualizacji; program udostępnia zestaw narzędzi do rysowania, konwersji z innych formatów (takich jak .DXF) oraz wstawiania obiektów dostępnych w bazie, określając jednocześnie sposób ich działania.
SKADI – program wizualizacji bieżących danych pomiarowych z systemów zewnętrznych, który uruchamia wcześniej przygotowane przez użytkownika plansze opracowane z pomocą oprogramowania LOKI, a także pozwala na dostęp do danych archiwalnych, alarmowania, raportowania oraz sterowania.






Najważniejsze elementy systemu:
  • baza zawierająca odpowiednio przygotowaną strukturę danych
  • usługa dystrybucji danych zapisująca dane pobierane z odpowiednich sterowników
  • sterowniki (drivery) komunikacyjne
  • aplikacje użytkowe umożliwiające korzystanie z systemu

W systemie THOR zastosowano dynamicznie dołączane sterowniki (drivery), dzięki czemu może on współpracować z niemal dowolnym sprzętem, bez konieczności wyłączania i rekonfiguracji całości systemu. Podłączanie nowego sprzętu ogranicza się do przygotowania odpowiedniego sterownika, który zgodnie z protokołem i specyfikacją umożliwia komunikację z urządzeniem i właściwą rejestrację danych w systemie. Dane gromadzone w bazie danych zapisywane są z cyklem charakterystycznym dla poszczególnych urządzeń i realizowane poprzez dedykowany sterownik. Poszczególne elementy systemu zostały tak zaprojektowane, aby możliwe było przechowywanie danych w sposób jednolity i względnie uniwersalny, tj. niezależny od innych systemów.

Wymagania sprzętowe i programowe:
  • System THOR jest instalowany na wydajnych serwerach w konfiguracji procesorów kilku rdzeniowych, pamięci RAM od 4GB oraz szybkich i pojemnych dyskach SAS z wykorzystaniem macierzy RAID, co zapewnia szybki i niezawodny dostęp do danych.
  • Dzięki zastosowaniu wydajnego serwera stanowiska klienckie są traktowane jako tzw. terminale i mogą posiadać wydajność typowego komputera biurowego.
  • Oprogramowanie systemu THOR pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows, serwer wykorzystuje bazę danych opartą na MS SQL 2008.
Brak cerftyfikatów

  • Karta katalogowa